Etusivu

Vähennämme
Monimutkaisuus
ja luoda
Vapaus.

Mikä on Accelit Managed IT Services?

Accelit Managed IT Services tarjoaa erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuden säästää merkittäviä kustannuksia. Etäyhteydellä valvomme jatkuvasti infrastruktuuria ja järjestelmiä Accelit Remote Monitoring and Management Framework -järjestelmämme avulla.

Accelit-asiantuntijat suorittavat kaikki säännölliset ylläpitotyöt, kuten käyttöjärjestelmän korjaukset, sovellusten päivitykset ja virustarkistukset, toimistoaikojen ulkopuolella.

Mahdolliset virheet havaitaan etukäteen reaaliajassa, ja ilmenevät ongelmat korjataan ennakoivasti taustalla. Näin päivittäisen toiminnan häiriöt vähenevät mahdollisimman paljon ja työntekijöidesi tehokkuus lisääntyy.

Toimipaikat
Vuodet
IT-konsultointi
valvotut käyttäjät
maksamattomat liput

Mitä hyötyä siitä on?

Turvallisuus

  • Palomuuri
  • Tietoturva
  • Virussuojaus

Tehokkuus

  • Lisääntynyt työntekijöiden tuottavuus
  • Nopea IT-työympäristö
  • Just in Time -tuki

Säästöt

  • Räätälöity IT-palvelu
  • Pilvisovellukset
  • Etävalvonta

Mitä tietoturva merkitsee yrityksellesi? Varmuuskopiointi, pilvi jne.? Mitä rajapintoja ja vaikutuksia IT:llä on taloushallintoon? Me valistamme sinua!

Symantecin tutkimuksessa ”Disaster Preparedness Survey” todetaan, että erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset aliarvioivat täysin tietotekniikkahäiriön seuraukset, vaikka tietojen menetyksellä tai digitalisoitujen liiketoimintaprosessien tekniikan tai sovellusten epäonnistumisella voi olla huomattavia seurauksia yrityksen maineelle ja ääritapauksissa jopa selviytymiselle.

Pienelle yritykselle aiheutuu keskimäärin 2300 euron kustannukset päivässä keskeisen IT-infrastruktuurin komponentin vikaantumisesta. Valtaosa, yli 63 prosenttia, tietojen menetyksistä ja järjestelmähäiriöistä johtuu inhimillisistä virheistä. BSI:n tutkimuksen mukaan hieman yli 60 prosenttia ei selviä tietojen täydellisestä menettämisestä ja lopettaa liiketoimintansa 18 kuukauden kuluessa.

Lisäksi pk-yritykset ovat suosittu kohde verkkorikollisille, talousvakoilijoille ja tuotepiraateille niiden hallussa olevan tietotaidon vuoksi. Niissä hyödynnetään yhä enemmän sähköistä tietojenkäsittelyä.

Yritysmaailman digitalisoituminen näkyy myös oikeudellisessa sääntelykehyksessä. Yritysten on nykyään noudatettava arviolta 11 000 sääntöä ja dokumentointivaatimusta, joista monet vaikuttavat suoraan yrityksesi tietotekniikkaan. Erityisen usein esimerkiksi pk-yritykset jättävät tietämättään huomiotta asiakirjojen lainmukaisen säilytyksen, joka on määritelty 14. marraskuuta 2014 päivätyssä liittovaltion valtiovarainministeriön kirjeessä ”GoBD”.

Nämä ja muut oikeudelliset määräykset, mutta myös niiden omat todisteet oikeudellisten haittojen välttämiseksi, aiheuttavat erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille yhä suurempia toimintapaineita. Nykyisen yritysmaailman digitalisoituminen aiheuttaa täysin uusia vastuukysymyksiä pk-yritysten toimitusjohtajille, hallituksen jäsenille ja nimenkirjoitusoikeuden haltijoille.

Yrityksesi on kuin organismi, joka on tehokkaimmillaan nuorena ja terveenä. Miten prosessien digitalisointi voi auttaa lisäämään yrityksesi tehokkuutta?

Se alkaa ilmeisistä asioista, kuten vanhentuneista laitteistoista ja ohjelmistoista.

Viidentoista minuutin tuottavuuden menetys päivässä maksaa yrityksellesi keskimäärin 120 euroa kuukaudessa. Hitaasti toimivat järjestelmät ja sovellukset hidastavat henkilöstön tuottavuutta ja aiheuttavat turhautumista. Microsoftin ja Fraunhofer-instituutin tutkimusten mukaan jo toisen näytön käyttö lisää työntekijöiden tehokkuutta keskimäärin 16 minuuttia päivässä.

Myös ulkoisilla tekijöillä on kielteinen vaikutus työntekijöiden tuottavuuteen. Monilla pk-yrityksillä ei esimerkiksi ole sitovia palvelutasosopimuksia IT-järjestelmien saatavuudesta tai tuen vasteajoista. Jäljitettävissä olevat vaaratilanteiden hallintaprosessit ovat harvoin vakiintuneet. Tämän seurauksena henkilökunta käyttää arvokasta aikaa yrittäessään saada yhteyttä IT-tukeen, kuvailla ongelmaa ja odottaa ratkaisua.

Jos työntekijöilläsi on käytössään nykyaikaiset laitteet ja järjestelmät tehtäviensä hoitamiseen, he ovat tyytyväisempiä, motivoituneempia ja työskentelevät tehokkaammin, mikä puolestaan edistää yrityksesi menestystä. Ainakin 75 prosenttia saksalaisista työntekijöistä, jotka haastateltiin Dell Evolving Workforce -tutkimuksessa, näkee asian näin.

Teknologiatekijä on erityisen tärkeä nuorille, alle 55-vuotiaille työntekijöille. He eivät ainoastaan odota hyvää tai erittäin hyvää teknistä varustusta, vaan kaksi kolmasosaa vastaajista pitää jopa tärkeänä, että käytössä on parasta saatavilla olevaa tekniikkaa. Loppujen lopuksi kolmasosa irtisanoutuisi työpaikastaan huonojen teknisten laitteiden vuoksi.

Näytämme, miten yrityksesi voi luoda nykyaikaisen, turvallisen ja kustannustehokkaan IT-työtilan työntekijöilleen. Miten työntekijäsi voivat käyttää tuttuja ja rakastamiaan laitteita myös työssä ja miten voit lisätä tuottavuutta ja motivaatiota ilman, että sinun tarvitsee hyväksyä turvallisuusriskejä.

Miten nykyaikainen ja ajantasainen tietotekniikka auttaa vähentämään tietotekniikkakustannuksia pysyvästi?

Accelit-etämonitoroinnin ja pilvisovellusten käytön avulla voit yhdistää kaksi täysin vastakkaista tavoitetta yksinkertaisella tavalla:
Vähennä IT-kustannuksiasi ja tarjoa samalla räätälöityä ja parempaa IT-palvelua.

Teknologisen muutoksen nopeus, tukevien tietotekniikkajärjestelmien tekninen monimutkaisuus ja lisääntyvät turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset merkitsevät sitä, että tietotekniikan tehokas ja tuloksellinen tarjoaminen on nykyään tuskin mahdollista pienille ja keskisuurille yrityksille.

Pilvisovellusten käyttö poistaa yrityksesi tarvitsemien ohjelmistojen ja laitteistojen hankintaan liittyvät investointikustannukset. Näin vähennät investointitarpeitasi ja maksat vain niistä palveluista, joita todella tarvitset tiettynä ajankohtana. Resursseja voidaan mukauttaa joustavasti tilanteen mukaan. Jos IT-resursseja tarvitaan lisää, ne ovat heti käytettävissä ilman lisäinvestointeja. Jos IT-resurssien tarve vähenee, niitä voidaan yleensä vähentää lyhyellä aikavälillä. Käyttökustannukset ovat suoraan yhteydessä vain niiden palvelujen lisäarvoon, joita todella käytät.

Myös käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat pk-yritykselle huomattavasti alhaisemmat, kun käytössä on pilviratkaisu (myös on-demand-ratkaisu). Ulkoinen pilvipalveluntarjoaja huolehtii ohjelmistopäivityksistä, laitteistojen korjauksista, laitteiden inventoinnista ja sovellustuesta.

Accelit-etävalvonnassa kiinteä hinta räätälöidään juuri sinun tarpeisiisi. Näin voimme suunnitella varmasti, käyttää kapasiteettimme tarkasti ja laskea asiakaslähtöisesti. Sinulle tämä tarkoittaa, että kulut pienenevät jopa noin 30 prosenttia verrattuna perinteisiin IT-palveluihin.

Vähennämme IT-kustannuksiasi kestävästi ja lisäämme samalla yrityksesi ketteryyttä. Tämä tekee yrityksestäsi tehokkaamman ja tehokkaamman, ja tietotekniikkakustannuksesi ovat alhaisemmat kuin kilpailijoilla.

Miksi me?

Franz Klinzer, toimitusjohtaja (vasemmalla) ja Vitus Holzner, toimitusjohtaja (oikealla).

Accelit Consultingin filosofia

Franz Klinzer ja Vitus Holzner perustivat Accelit Consulting GmbH:n vuonna 2015. Siinä yhdistyvät monen vuoden kokemus tietotekniikan eri aloilta ja nykyaikainen teknologia.

Olemme vakuuttuneita siitä, että jokaisen yrityksen on tärkeää seurata teknologian kehitystä ja trendejä ja integroida ne omiin liiketoimintaprosesseihinsa. Siitä Accelitissä on kyse. Käytämme tätä tietotaitoa auttaaksemme sinua ymmärtämään asiaankuuluvia tekniikoita ja käyttämään niitä oikein.

Välitämme tietämystämme eteenpäin yrittäjältä yrittäjälle.

Mitä asiakkaamme sanovat meistä?

Siitä lähtien, kun aloitimme yhteistyön Accelitin kanssa, henkilöstömme käyttää huomattavasti vähemmän aikaa IT-ongelmista huolehtimiseen.

Lentorahtialalla aika ei ole rahaa vain kuvaannollisessa mielessä. Nopeat vasteajat ja tehokkaat prosessit ovat ehdottoman tärkeitä liiketoiminnassamme. Accelit Consulting varmistaa Accelit Remote Monitoring and Management -palvelun avulla, että liiketoimintasovellukset ovat aina käytettävissä. Häiriöt korjataan yleensä äänettömästi taustalla, ja käyttäjien tiedustelut käsitellään nopeasti ja asiantuntevasti.
Siitä lähtien, kun aloitimme yhteistyön Accelitin kanssa, henkilöstömme käyttää huomattavasti vähemmän aikaa IT-ongelmista huolehtimiseen. Tämä vapauttaa tilaa ydintoiminnoillemme ja vähentää myös henkilöstömme stressiä ja turhautumista.
Andreas Putz
Erityistoimintojen ja myynnin johtaja – RUNAIR GmbH

Accelit yllätti meidät uusilla lähestymistavoilla ja tukee meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme entistä kohdennetummin.

Malunissa viini kulkee ihmiseltä toiselle. Jotta voimme täyttää korkeimmat laatuvaatimuksemme ja tarjota asiakkaillemme parasta palvelua, on tärkeää, että kaikki toimii sujuvasti taustalla. Accelit Consultingin kanssa olemme löytäneet oikean kumppanin. Turvallisuuden ja tehokkuuden kaltaiset aiheet on määritelty uudelleen, ja niitä seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Accelit yllätti meidät uusilla lähestymistavoilla ja tukee meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme entistä kohdennetummin.
Stefan Culjak
Omistaja – Maluni Wines

Accelit GmbH huolehtii muun muassa turvallisuudesta ja tehokkuudesta; Accelit Monitoring havaitsee ohjelmahäiriöt jo varhaisessa vaiheessa ja korjaa ne ennen kuin ne ilmenevät.

Asiakas- ja kiinteistötiedot ovat tärkeintä omaisuuttamme. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan riitä, että täytetään uusimmat turvallisuusstandardit, vaan yrityksen on myös noudatettava uusia tietosuoja-asetuksia ja GOBD-ohjeita. Accelit GmbH:n kumppanuuden tuella kuljemme meille erittäin miellyttävää tietä. Accelit GmbH huolehtii muun muassa turvallisuudesta ja tehokkuudesta; Accelit Monitoring havaitsee ohjelmahäiriöt jo varhaisessa vaiheessa ja korjaa ne ennen kuin ne ilmenevät. Näin voimme omistautua täysin intohimollemme, nimittäin sille, että ihmiset ovat tyytyväisiä palveluumme.
Johann Schlachter
Toimitusjohtaja – PS-Finanz GmbH

Työpaikat

Etsimme vahvistusta tiimiimme:

IT Deskside Support Engineer – Onsite (m/f/d)

Sijainti: Maynooth, Kildaren kreivikunta, IrlantiKokoaikainen, rajoittamaton Tietoa meistä: Accelit Consulting GmbH on omistajajohtoinen IT-tuki- ja konsultointiyritys, jonka kotipaikka on Münchenissä, Saksassa. Tarjoamme hallinnoituja IT-palveluja B2B-asiakkaille kaikkialla Euroopassa. Jos olet innostunut dynaamisesta ja positiivisesta työympäristöstä, olet tullut oikeaan paikkaan! Etsimme IT-tuki-insinööriä liittymään Maynoothissa sijaitsevaan tukitiimiimme. Työskentelet suoraan paikan päällä asiakkaamme kanssa tarjotaksesi käyttäjille tukea työpöydän ääressä….
Weiterlesen IT Deskside Support Engineer – Onsite (m/f/d)

IT-tuki paikan päällä käyttäjien tukipalvelussa ja palvelinten ylläpitäjä (m/f/d)

Sijainti: Dresden – SaksaKokoaikainen, rajoittamaton Keitä me olemme: Accelit Consulting GmbH on omistajajohtoinen IT-tuki- ja konsultointiyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Münchenissä. Palvelemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta myös kansainväliset yritykset kuuluvat asiakaskuntaamme. Oletko innostunut dynaamisesta työympäristöstä, jossa on litteä hierarkia? Oletko joustava, rakastatko haasteita ja haluaisitko kehittyä hallittavassa tiimissä? Sitten olet tullut oikeaan paikkaan! Työnkuvaus: Vahvistaaksemme…
Weiterlesen IT-tuki paikan päällä käyttäjien tukipalvelussa ja palvelinten ylläpitäjä (m/f/d)

Herätimmekö kiinnostuksesi?
Ota meihin yhteyttä nyt!

Tietosuojakäytäntö